Loading...

Najkvalitetnija rješenja

Naša kompanija pruža različite usluge i rješenja za kompanije širom svijeta.
900+

Projekata godišnje

9

Vrsta usluga

40+

Zaposlenih

100+

Zadovoljni klijenti

BIM servisi

CAD TO BIM

Korištenje 3D softvera transformiralo je proizvodnju u posljednjih 30 godina, omogućujući da se složeniji proizvodi osmisle i izrade brže nego ikad prije. BIM je novi postupak i metodologija kojom tim arhitekata, inženjera i izvođača sarađuje na dizajniranju i izgradnji različitih tipova objekata koristeći istu bazu podataka i računalni model.

SCAN TO CAD

Postojanje adekvatnih i ažurnih 2D nacrta ključna je polazna osnova za sve velike projekte. Budući da oblaci tačaka nude apsolutno sve informacije o izgledu postojećeg objekta, moguće je prikazati sve karakteristike, u ovisnosti od nivoa detaljnosti. Također, moguće je na osnovu takvih nacrta realizirati različite projekte obnove i restauracije mnogih objekata.

SCAN TO BIM

Građevinska industrija je suočena sa revolucijom u sferi promjene metodologije rada, pristupa projektovanju, čuvajnju projekte dokumnetacije , te je i geodetska profesija prateći promjene na tržištu evoluirala u nezamjenjivog partnera na terenu, prilagođavajući izgrađene građevine moedernom načinu projektovanja – BIM-u.

Scan to TOPO

Produkt dobijen metodom laserskog skeniranja - oblak tačaka - predstavlja veliki skup 3D koordinata tačaka, te je potrebno iz snopa tačaka izvući informacije koje su pogodne za dalju upotrebu. Oblak jednom snimljen daje nam mnošto informacija u terenu te ga je moguće korisiti u više slučajeva bez ponovnog izlaska na teren – virtuelni premjer, te je moguće isti oblak tačaka korisiti za izvlačenje poprečnih I podužnih profila , digitalni model terena, kao I za interpretaciju topografije.

Point cloud registration

Naš team koristeći vodeće softvere za obradu i analizu oblaka tačaka te vrši usluge registracije, postprocessing-a i analize podataka na osnovu svih sirovih formata oblaka tačaka. Ukoliko imate sirove podatke laserskog skeniranja (ili drugih načina snimanja oblaka tačaka) u bilo kojem formatu, naš tim je spreman isporučiti registrovan i indexiran oblak tačaka , u formatu pogodnom za dalju obradu ( .rcs, .pts ,.e57)

CAFM Data

CAFM softver (Computer Assisted Facility Management) pomaže upravnicima objekata planirati, izvoditi i nadzirati sve aktivnosti u kontekstu upravljanja lokacijama, premještanjem radnika ili odjela, upravljanja zalihama i mnogih drugih aktivnosti vezanih za posao.

Geodetski servisi

Lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje je brz i efikasan način prikupljanja prostornih podataka , i pokazao se kao najefikasniji način snimanja postojećeg stanja. Geobiro d.o.o tim je jedan od lidera u industriji laserskog skeniranja u Bosni i Hercegovini, i jedini tim specijalizovan za cjelokupni proces „SCAN2BIM“

Inženjerska geodezija

Pri projektovanju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektovanje, vrše iskolčenje projektovanih objekata, nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina, kontrolišu dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina.

Monitoring

Razni utjecaji na izgrađene objekte uzrokuju njihove relativne pomake u prostoru (najčešće slijeganje tla). Kako bi se ovi pomaci mogli odrediti potrebno je plansko i sistemsko praćenje izgradnje, u sklopu čega izrađujemo projekt geodetske osnove sa koje opažamo pomake i promjene.

O nama

Ideja firme GEOBIRO čije sjedište se nalazi u Konjicu na adresi Pleha 2A, postoji i djeluje od 1991. godine. U osnovnu djelatnost firme spadaju sve djelatnosti iz područja geodetskih usluga, a posebno izdvajamo usluge inžinjerske geodezije za potrebe projektovanja i izvođenja radova.

Pored uslova koje smo ispunili za potrebe Uvjerenja za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici izdano od strane Federalne geodetske usprave posjedujemo odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova iz oblasti geodezije.

Za svu navedenu opremu posjedujemo važeće certifikate izdane od nadležnih institucija koji garantuju ispravnost geodetske opreme.

Profesionalni pristup

Zahvaljujući tome što u svom radu težimo vrhunskoj kvaliteti, dugogodišnjem iskustvu i stalnom praćenju potreba tržišta, tokom godina rada razvili smo se u renomiranu firmu čije ime postaje potvrda i garant kvalitete.

Tim iskusnih stručnjaka

Nase preduzeće zapošljava 40+ klvalificiranih stručnjaka geodetskog, gradjevinskog, mašinskog i arhitektonskog smjera

Rado ćemo vam pomoći da vaš posao bude uspješan. Pozovite nas već danas!

Certifikati

Dun & Bradstreet Zlatni certifikat bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu
BISNODE srebrni certifikat bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu
BISNODE certifikat bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu

Licence

Licenca za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici
Licenca za vršenje poslova premjera i osnovnih geodetskih radova
Licenca za obavljanje poslova rudarskih-geodetskih mjerenja u tunelogradnji i rudarska-geodetska mjerenja pri istraživanju metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina na površini

Historijat

Osnivanje GEOBIRO firme 1991. godine
Preregistracija GEOBIRO firme u samostalnu zanatsku radnju 1996. godine
Preregistracija GEOBIRO firme u društvo ograničene odgovornosti 2005. godine

Naš tim

Kontaktirajte nas